Tender


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ LED Full collor Outdoor

                                                                                                

                                                                                                                          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                                                                                เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้าประชาสัมพันธ์                 

                                                                                                                 หน้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ LED Full collor Outdoor        

                                                                                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)LED Full collor Outdoor 


                                                                                                                                                **คลิกอ่านประกาศ**