Tender


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

**คลิกข้างล่างเพื่ออ่านรายละเอียด**
1. ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)
2. ร่างเอกสารประกวดราคา
3. ร่างประกาศเชิญขวน

หมายเหตุ
ระยะเวลาประกาศร่างขอบเขตของงาน 
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562