ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ)
4แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
5ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)
8ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
9ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14เช่า
15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 6,500 Licenses จำนวน 1 ชุด
16เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน)
17เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานจ้างทำความสะอาดหอพัก)
18เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 132 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี)
19ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินนอกงบประมาณ)