ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2562
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เลขที่ 3/2562
6ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562
7ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2562
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2562
9ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562
10ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13/2562
11ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2562
12ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2562
13ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2562
14ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2561
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2562
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2562
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2562
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2562
19ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2562
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2562
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.3/2562
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.2/2562
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.1/2562
25ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2562
28ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
29ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
30ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา