ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาที่ 29/2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 25/2562
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของงานซื้อชุดแอลฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล (Maeshall Test) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 26/2562
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต เลขที่ 1/2562
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2562
6ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 7/2562
7ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2562
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2562
9ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2562
10ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21/2562
11ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2562
12ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4/2562
13ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2562
14ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขาย ปชส.1/2562
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2562
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2562
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 2/2562
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
19ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2562
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เลขที่ 3/2562
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2562
25ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2562
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13/2562
28ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2562
29ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2562
30ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2562