ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีลอยกระทง และประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ปี 61

        กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน2561 ณ บริเวณหน้าสระน้ำอาคาร18 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการเคลื่อนขบวนกระทงใหญ่ทั้ง6 คณะ ต่อด้วยการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม พร้อมด้วย ขบวนแห่กระทง ในหัวข้อเลิศล้ำวิจิตรแพรไหมอีสาน งามตระการประเพณีลอยกระทงได้แก่ สโมสรคณะครุศาสตร์ และการประกวดกระทงเล็ก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ แล้วจึงเป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวดดาว-เดือนทั้ง6 คณะ ชมการแสดงความสามารถพิเศษและตอบคำถาม เพื่อเฟ้นหานักศึกษาชาย-หญิง ผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลปรากฏว่า ดาวมหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวปภัสรา อังค์ยศ นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายจารุเดช ภูกาสอน นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์

        ประเพณีวันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15 ค่ำ เดือน12 ของทุกปี สำหรับวันลอยกระทงผู้คนจะพากันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในแม่น้ำ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป และเชื่ออีกว่าการลอยกระทงเป็นการบูชา การขอขมาพระแม่คงคา ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย จึงเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป