ราชภัฏโคราช ประมูลผลงานศิลปะศิลปินดัง ในงาน 13 ศิลปินเยือนถิ่นโคราช หารายได้สมทบทุนเพื่อการกุศล

        เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานประมูลผลงานศิลปะในโครงการ“13 ศิลปินเยือนถิ่นโคราชเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจัดสร้างพุทธศิลป์นุสรณ์100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรี โดย วงNRRU BIGBAND นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และการแสดง โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย แล้วจึงเริ่มการประมูลผลงานศิลปะของ ดร.ทวี รัชนีกร ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยศิลปินอีก10 ท่าน นำผลงานร่วมหารายได้เพื่อการกุศล27 ผลงานรวมรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะทั้งสิ้นจำนวน3,650,000 บาท

        การประมูลผลงานศิลปะ จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม“13 ศิลปินเยือนถิ่นโคราชโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือประสานใจกัน ระหว่างศิลปินระดับประเทศ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ จำนวน13 ท่าน รวมถึงผลงานศิลปินที่สร้างสรรค์โดย คณาจารย์ และนักศึกษากว่า50 ศิลปิน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามเทคนิคและวิธีการความถนัดของศิลปินแต่ละบุคคล โดยมีแรงบันดาลใจจากสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์มาจัดประมูล เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจัดสร้างพุทธศิลป์นุสรณ์100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีขนาดความสูงขององค์พระไม่รวมฐาน9 เมตร หล่อด้วยวัสดุสำริด พร้อมอัญเชิญประดิษฐาน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัย จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี2566 รวมทั้งเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป