สายธารน้ำใจ ชาวราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ด่วน เร่งช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอปากช่อง

   วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร่งดำเนินการนำอาหารแห้งและน้ำดื่มลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิศวกรสังคม และจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   ร่วมลงพื้นที่นำอาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1. ที่ว่าการอำเภอปากช่อง รับมอบโดย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง 2. หมู่บ้านภูธารา ตำบลหนองสาหร่าย และ 3. หมู่บ้านโปร่งประทุน

   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปากช่องให้ผ่านพ้นไปด้วยดี