เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2563