ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ด้วยระบบ e-Testing ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562


ตรวจสอบห้องสอบได้ที่ www.etest.nrru.ac.th