คนโคราชต้องรู้ ‼️ โคราชศึกษา

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ โคราชศึกษา ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประเเภทวัด สิมและศาสนสถาน สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ครู-อาจารย์ และนักเรียน

  ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ แหล่งเรียนรู้ อำเภอปักธงชัย อาทิ เช่น โบราณสถาน วัดหน้าพระธาตุ วัดนกออก หรือวัดปทุมคงคา วัดโคกศรีสะเกษ วัดบ้านพร้าว

  โดยในงานจะมีการบรรยายเรื่อง“ศิลปกรรม ประเภทวัด สิม และศาสนสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011