ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ รับชุดเฟรชชี่และเครื่องหมายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ