NRRU ผนึกกำลังรัฐและเอกชน ประกาศความพร้อม ก้าวสู่โคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอเชิญทุกท่านร่วมผนึกกำลัง ประกาศความพร้อม ก้าวสู่การเป็น “โคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” KICK OFF KORAT FRIENDLY DESIGN ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.20 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามในปฏิญญา โคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม

  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงสุดพิเศษ จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน การแสดงต้อนรับจากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการประกาศปฏิญญา โดย นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9000,9001