โอกาสแจ้งเกิดมาแล้ว กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัล กว่า 20,000 บาท

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัล
กว่า 20,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
ในการเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ระดับภาค
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นักศึกษาที่สนใจอสามารถสมัครได้ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 (อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ประเภทการประกวด
   -เพลงสากล ชาย/หญิง
   -เพลงลูกทุ่ง ชาย/หญิง
   -เพลงไทยสากล ชาย/หญิง
   -เพลงพื้นเมืองประยุกต์ ชาย/หญิง (เพลงหมอลำหรือเพลงโคราช)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420