คณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช ขอเชิญชมการเปิดบ้าน วันวิชาการคณะ ปี 63 “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม”

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม” ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2

   กิจกรรมได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น,ผู้นำชุมชนดีเด่น,ศิษย์เก่าดีเด่น,ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 25630 การเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Digital Disruption กล้าที่จะปรับ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน” โดยมีวิทยากร ดังนี้

     -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พูดในหัวข้อภาพรวมทางวิชาการ ความถนัดทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมแห่งการทำงาน

     -คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซีอีโอ อกริฟู้ดจำกัดและเป็นกรรมการบริหาร บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) พูดในหัวข้อนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการจ้างงาน,ทักษะที่นักศึกษาต้องมีเพื่อจะก้าวสู่โลกยุค Digital Disruption ในมุมมองของผู้บริหาร (Skills&Smart),สิ่งที่นักศึกษาจะให้แก่สังคมได้ (Society)

     -คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรและสร้างสรรค์รายการ “แบไต๋ไฮเทค” ทางเนชั่นทีวีพูดในหัวข้อ ทักษะที่สำคัญทางเทคโนโลยีที่นักศึกษาต้องมีภายใต้ยุค Digital Disruption,สิ่งที่นักศึกษาต้องปรับให้เข้ากับยุคนี้ และกลวิธีเทคนิคการเรียนรู้ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งการทำงาน และสิ่งที่นักศึกษาจะให้แก่สังคมได้ (Society)

     -พิธีกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3620