เพิ่มพูนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เปิดลงทะเบียน ฟรี ! กับ NRRU MOOC

หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์

หัวข้อ 1:  การติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น Microsoft Team
หัวข้อ 2:  การสร้างกลุ่มหรือทีม และการสร้างแชลแนล

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม คลิก:http://etrain.nrru.ac.th/index.php?page=coursedetail&course_id=40