โครงการ การจัดทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ COVID-19 สำหรับอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการ การจัดทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ COVID-19 สำหรับอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการ การจัดทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ COVID-19 สำหรับอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างระยะห่างสำหรับคนที่เข้ามารับประทานอาหารในอาคารโรงอาหารให้เกิดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ได้ขอความอนุเคราะห์มายังดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ทางคณะฯ เป็นผู้ดำเนินการและในการดำเนินงานครั้งนี้ได้มี อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำฉากกั้น จำนวน 558 อัน และดำเนินการติดตั้งฉากกั้นภายในโรงอาหารแล้วเสร็จ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการใช้งานต่อไป