รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming ในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming

===คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด===

===กำหนดการปฐมนิเทศ===