กิจกรรม Smart Start Idea By GSB SMEs Startup ประจำเดือนกันยายน2563 ภายใต้โจทย์ "ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจพิชิตฝัน"