ทัพนักกีฬา ราชภัฏโคราช พบอธิการบดี ประกาศชัยชนะ คว้ารางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

    เมื่อวันที่28 พฤศจิกายน2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อเข้ารับพรและรายงานผลรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 “เจียงฮายเกมส์ระหว่างวันที่18-28 พฤศจิกายน2561 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการแข่งขันนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยสามารถคว้ารางวัล ดังนี้

        1. นางสาวฐิติมา ประจง คว้าเหรียญเงิน ประเภทกีฬาปันจักสีลัต รุ่นB หญิง น้ำหนัก50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน55 กิโลกรัม

        2. นายธีรพัฒ โสพาลัย คว้า1เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬายกน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน77 กิโลกรัมชาย ในท่าสแนทช์ ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค และน้ำหนักรวมทั้ง2 ท่า

        3. นายชนัญชัย ภาคสิม คว้าเหรียญทองแดง ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย

        4. นางสาวธัญพิมล แก้วดี ได้รับเหรียญเงิน ประเภทกรีฑา รุ่น4x400 M หญิง

        5. นางสาวชญาภา เสาประเสริฐ คว้าเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา รุ่น4x400 M หญิง

        6. นางสาวปิ่นทอง โตศุภลักษณ์ คว้าเหรียญทองแดง ประเภทกีฬาแบดมินตัน ทีมหญิง

        7. นางสาวชญาภา เสาประเสริฐ คว้าเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา รุ่นวิ่งข้ามรั้ว400 เมตรหญิง

        8. นายณัฐดนัย พลเยี่ยม คว้าเหรียญทองแดง ประเภทกีฬากรีฑา400 เมตร ชาย และยังผ่าน
การคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่
19 ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม2561 ณ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

        ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้สำเร็จ พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถในทุกด้าน ได้กล้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ก้าวไปสู่ระดับประเทศและมุ่งสู่ระดับนานาชาติต่อไป