เปิดแล้ว ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระสมัครได้ 3 ประเภท คือ 1. สมัครระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT/9 วิชาสามัญ 2. สมัครระดับปริญญาตรี โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ 3. สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่องหรือเทียบโอน เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
   -สมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต www.nrru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
   -ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
   -สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
   -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

   ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th เลือกเมนู การรับเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1550,1512,1559