เปิดรับสมัครนักศึกษาจัดตั้งพรรคนักศึกษาและ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปี 61

เปิดรับสมัครนักศึกษาจัดตั้งพรรคนักศึกษาและ
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปี 61

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักในงานกิจกรรมและพร้อมเสียสละทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย ร่วมจัดตั้งพรรคนักศึกษา และสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการ มีดังนี้

   -ยื่นจดทะเบียนพรรคนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 และประกาศผลการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 
   -รับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และประกาศผลการรับสมัคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 

   ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นจดทะเบียนพรรคนักศึกษา และสมัครเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และขอเชิญนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
   ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 31 ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ 3420