สโมสรบุคลากร ราชภัฏโคราช ส่งความห่วงใย มอบชุดป้องกัน PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนสโมสรบุคลากร ได้ส่งมอบชุดป้องกัน PPE Coverall ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ แผนกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งการมอบชุดป้องกัน PPE Coverall สโมสรบุคลากรฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมสมทบทุนบริจาคจัดหาชุดในการส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยคุณสมบัติของชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก