อาจารย์ และบุคลากร ราชภัฏโคราชรวมพลังจิตอาสาทำหน้ากากผ้า มอบถวายแด่พระสงฆ์-สามเณร ในจังหวัดนครราชสีมา

   อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริจาค ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 400 ชิ้น จากผ้ามัสลิน โดยได้ทำการออกแบบ ตัดเย็บ ให้ได้รูปแบบที่สวยงาม สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด และสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผ้าฝ้ายมัสลิน มีประสิทธิภาพกันละอองน้ำ สามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ดี และซักใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง สำหรับใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ในจังหวัดนครราชสีมา

   การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการป้องกันตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน หรืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเป็นพลังแรงใจ ให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
#จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา