NRRU ยกทัพนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 61

   เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทัพนักกีฬาเหล่าคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาสุดยิ่งใหญ่ตระการตา โดย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนผู้ตัดสินนำผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงจุดไฟการแข่งขัน ปิดท้ายด้วยการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการถือเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

   การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรฯ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้าเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 22 เหรียญ ซึ่งการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรฯ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถภาพและสุขภาพร่างกายที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้างความรักความสามัคคี ซึ่งการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 52 จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 “ชัยภูมิเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ