ปิดสถานที่ชั่วคราว และปฏิบัติงานที่บ้าน 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563