กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

 

>>กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร <<  update 13-03-2018

 

>>แจ้งกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร<<

>>ตารางกำหนดพิธีซ้อม<<

>>บริการรับจองให้เช่า – จำหน่ายชุดครุยปริญญา และชุดสูท<<

>>ใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยปริญญา และ ชุดสูท<<

>>ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต<<

>>รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<<


แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
บัณฑิต ค.บ. ลำดับที่ 589-702 ย้ายไปที่ห้อง 36.05.07 ชั้น 5 อาคาร 36
บัณฑิต ค.บ. ลำดับที่ 703-816 ย้ายไปที่ห้อง 36.06.11 ชั้น 6 อาคาร 36


แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2561
บัณฑิต บธ.บ. ลำดับที่ 588-688 ย้ายไปที่ห้อง 36.05.07 ชั้น 5 อาคาร 36
บัณฑิต บธ.บ. ลำดับที่ 689-789 ย้ายไปที่ห้อง 36.06.11 ชั้น 6 อาคาร 36
คลิกที่นี่!!


จุดให้บริการบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีจุดบริการบัณฑิตและญาติบัณฑิต ดังนี้

1.       จุดบริการ สถานที่ลงทะเบียนบัณฑิต ณ อาคาร 24

2.       จุดบริการ สถานที่ซ้อมใหญ่/ตั้งแถวบัณฑิต ณ หอประชุมใหม่

3.       จุดบริการ สถานที่ฝึกซ้อมฯ ณ อาคาร 9,17,31,36,หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และ
จุดพักญาติ ณ อาคาร 36

4.       จุดบริการ จำหน่ายอาหาร ณ ลานจอดรถข้างอาคาร 24 และ ศูนย์อาหาร

5.       จุดบริการ จุดบริการเช่ารถบัส/รับชุดครุย ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมใหม่

6.    จุดบริการ จุดจำหน่ายดอกไม้/ของที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วไปจนถึงศาลา 8 เหลี่ยม (ข้างศาลพระภูมิ) และถนนทางเข้า อาคาร 24

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ คลิกเพื่อขยายรูปภาพ


เส้นทางการจราจรและสถานที่จอดรถ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
          วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ จะดำเนินการจัดเตรียมสถานที่งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จึงมีการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยงดให้ยานพาหนะเข้าออก ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม (หน้าศาลพระภูมิไปจนถึงหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วบริเวณทางเข้าอาคาร 24 ไปจนถึงอาคาร 27 และลานจอดรถด้านข้างอาคาร 27
          ด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 เปิดประตู 1 เป็นประตู
ให้ยานพาหนะออก ส่วนประตู
 2 มหาวิทยาลัยเปิดให้เป็นทางเข้า-ออก สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสติกเกอร์จอดรถ และแขกผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัย สามารถนำยานพาหนะเข้า-ออก ได้ตลอดเวลา สำหรับบัณฑิต ญาติบัณฑิต จะอนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัยได้เฉพาะเวลา 06.00-08.30 และเวลา 16.00-06.00 นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้า สำหรับการจราจรและการจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนที่ด้านล่าง
          สำหรับสถานที่จอดยานพาหนะภายนอก มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ไว้บริการจอดยานพาหนะของบัณฑิต ญาติบัณฑิต และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
          1.  วัดพายัพ
          2.  วัดสามัคคี
          3.  วัดพลับ
          4.  วัดอีสาน
          5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          6.  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด
          7.  ลานจอดรถโกลบอลเฮ้าส์ นครราชสีมา
          8. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
          9.  ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
          10. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

          จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


คลิกเพื่อขยายรูปภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559-7 มีนาคม 2560

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559-8 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.28 น.

 

 

***หมายเหตุ     


หากมีข้อความ (ไม่ได้กรอกข้อมูล) ให้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ