จ่ายค่าเทอมล่าช้า_ทำอย่างไร

Q:นักศึกษาชำระค่าเทอมล่าช้า-เกินกำหนด A:กรณีนักศึกษาที่จะชำระค่าเทอมเกินกำหนด มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อชำระได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป