ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เที่ยวบ้าน “ฉัน” ... (มันส์) ต้องช้อป

   Saha Group ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายชาย-หญิง และเด็ก เข้าร่วมการประกวด “Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020” ภายใต้หัวข้อ เที่ยวบ้าน “ฉัน”... (มันส์) ต้องช้อป ชิงรางวัลกว่า 550,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:Saha Group Bangkok Young Designer Awards หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3535-6087ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563