ประกาศจากศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   เนื่องด้วยชมรมค่ายศิลปะตะโกราย จะมีการพิจารณาเลือกโรงเรียนเพื่อจัดทำค่ายศิลปะตะโกราย จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมาที่มีความประสงค์ให้ทางหลักสูตรศิลปศึกษาจัดทำค่ายศิลปะและปรับภูมิทัศน์ 
ทั้งนี้ในการพิจารณาโรงเรียนให้ส่งชื่อโรงเรียน ที่ตั้งและภาพถ่ายมาที่ แฟนเพจ ”ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”หรือโทรติดต่อได้ที่ 0956109968​

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม​ 2562 เป็นต้นไป ทางหลักสูตรจะนำข้อมูลที่ได้มาเข้าที่ประชุมเพื่อทำการพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมต่อไป