ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดอาหารพื้นถิ่นโคราช

ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ราชภัฏโคราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดอาหารพื้นถิ่นโคราช

คุณสมบัติผู้สมัคร

   - อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

   - สมัครเข้าแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือทีมโดยจำนวนสมาชิกผู้สมัครไม่เกิน 2 คน


กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

   · ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 2 คน (ไม่จำกัดเพศ) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

   · ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรังสรรค์เมนูอาหารจากแพะ หรือขั่วหมี่โคราช หรือแกงมัน หรือเครื่องดื่มสุขภาพ

   · กำหนดข้อบังคับส่วนประกอบสำหรับแต่ละเมนู ดังนี้

      1. อาหารจากเนื้อแพะ 

      2. ขั่วหมี่โคราช 

      3. แกงมัน

      4. เครื่องดื่มสุขภาพ 


   ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเองพร้อมแสดงสูตรส่วนประกอบของวัตถุดิบ (ระบุน้ำหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิด) และวิธีปรุงประกอบ และผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 5 มกราคม 2562

   สนใจสมัครได้ที่:www.nrru.ac.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครส่งที่อีเมล์ 100raicontest@gmail.com หรือกรอกใบสมัครส่งไปที่โทรสารหมายเลข 0-4493-4523 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-4523 หรือ อาจารย์ ดร.ศิวพร แพงคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-7025 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

อาหารจากเนื้อแพะ

รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เงินสด 2,000 บาท

รางวัลชมเชย

2รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

ขั่วหมี่โคราช

รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด 1,000 บาท

รางวัลชมเชย

2รางวัล ๆ ละ 500 บาท

แกงมัน

รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด 1,000 บาท

รางวัลชมเชย

2รางวัล ๆ ละ 500 บาท

เครื่องดื่มสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินสด 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด 1,000 บาท

รางวัลชมเชย

2รางวัล ๆ ละ 500 บาท