ราชภัฏโคราช ชวนเติมบุญสร้างกุศล ตักบาตรวันพุธแรก ภาคเรียนที่ 2/62

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ (พุธแรก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

   พร้อมกันนี้ ขอเชิญผู้มาร่วมกิจกรรมนำถุงผ้า ตะกร้า หรือถาด ใส่สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรวันพุธ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะจากการใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต สำนักศิลปะฯ จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่ เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010,1607