ราชภัฏโคราช “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชวนอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม


   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม” ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.2 (ผากระดาษ) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสานพระราชดำริ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

   ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2KHE2Aa หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1020 หรือ 08-5205-6425 (รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562