น้องๆ รอบ 5 ที่มาสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ควรรู้

สอบถามกันเข้ามาเยอะ เกี่ยวกับหลังจากที่ได้มายืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องทำอย่างไร ไปรายงานตัวเลยไหม หรือต้องมามหาวิทยาลัยอีกวันที่เท่าไหร่ แอดมินขอบอกตรงนี้เลยว่า น้องๆ จะต้องทำดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

   1. มหาวิทยาลัยจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th 
   2. ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing house ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://mytcas.com/ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี,5 ปี) หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง/เทียบโอน ไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้
   3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย วันที่ 20 มิถุนายน 2562

น้องๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,9134,9135