สุขภาพดีหาได้จากตัวเรา ราชภัฏโคราช นำบุคลากรออกกำลังกายลดน้ำหนัก ปี 2

        เมื่อวันที่2 กรกฎาคม2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “สร้างสุขภาพชีวิตออกกำลังกายลดน้ำหนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางการปี2” (Weight Lose Challenge Season 2:2018) ณ อาคาร36 ชั้น1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นผู้ร่วมงานออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก วิทยากรโดย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และเทรนเนอร์ จากฟิตเนสไลฟ์สไตล์ สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่2 กรกฎาคม-31 สิงหาคม2561 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา17.00-19.00น. ณ บริเวณอาคาร36 ชั้น1 ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเต้นแอโรบิคแดนส์ การเล่นโยคะ และDance Exercises โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพิ่มสมรรถนะในการทำงาน ปราศจากโรคที่เกิดจากความอ้วน รวมถึงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีให้กับบุคลากร และสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง