ดับกระแสไฟฟ้า

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พิมายก่อสร้าง ให้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟและติดตั้งใหม่ จำนวน1 งาน โดยกองอาคารสถานที่และบริการ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่3 เมษายน2561 เวลา08.30-16.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณอาคาร27 อาคาร34 อาคาร35 อาคารศูนย์อาหาร และหอพักหญิง ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ชั่วคราว

        จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้