ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.13/2561
2ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ สนอ.อค.12/2561
3ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.11/2561
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.10/2561
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.9/2561
6ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.8/2561
7ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.7/2561
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.6/2561
9ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.5/2561
10ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.4/2561
11ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.3/2561
12ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.2/2561
13ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.1/2561
14ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณด้านข้างอาคาร ๑๐ และ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2561
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 23/2561
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2561
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2561
19ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 20/2561
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2561
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2561
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2561
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2561
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2561
25ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2561
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2561
28ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2561
29ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2561
30ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2561