มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

การจัดการความรู้ (KM)
            
   
ควบคุมภายใน

enlightened 2559enlightened2560enlightened2561enlightened 2562

 

การบริหารความเสี่ยง

enlightened 2559enlightened 2560enlightened2561enlightened2562

วันที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin