สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563


>>เปิดรอบแรก แฟ้มสะสมผลงาน 2-16 ธ.ค. 62 <<

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมคลิกที่ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/

เผยแพร่โดย : bond

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562