สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อัพเดตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


 

ไฟลติดตั้งสำหรับ อัพเดตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

remove-wsus-client

wsus-client

เผยแพร่โดย : adminweb

วันที่ : 02 กรกฎาคม 2562