สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หลักสูตร การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor 2 (รุ่น 2) แก่บุคลากรที่สนใจ ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคาร 27 โดยได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 มาเป็นวิทยากรให้ความรูั