สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ปี 2562


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบ TOEFL(ITP) เดือนกันยายน


สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


สถาบันภาษาได้จัดโครงการ”เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น”


สอบ TOEFL(ITP) วันที่ 4 พฤษภาคม 2562


สอบ TOEIC วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


นักศึกษาราชภัฏโคราชรับรางวัล พิชิตคะแนนสอบ TOEIC