สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งรายชื่อสอบโทเฟล วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งรายชื่อสอบโทเฟลวันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2562 

ลงทะเบียน 09.00 น. 
สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 8 
สิ่งที่ต้องเตรียม : 
- แต่งกายชุดสุภาพ
- บัตรประชาชน
- ดินสอ2B, ยางลบ