สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศเริ่มใช้แบบทดสอบ TOEIC ฉบับปรับปรุงใหม่และ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัครสอบ

สถาบันภาษาขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ด้วย CPA (Thailand ) ในฐานะตัวแทนจัดสอบ TOEIC
ประกาศแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเริ่มใช้แบบทดสอบฉบับปรุงใหม่
TOEIC Listening & Reading test Updatesและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัครสอบ

1. ข้อมูลแบบทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง (click)  

2. อัตราค่าสมัครที่ปลี่ยนแปลง
นักศึกษา มร.นม.  ค่าสมัคร 1,000 บาท 
บุคลากร มร.นม.  ค่าสมัคร 1,600 บาท*
บุคคลทั่วไป       
ค่าสมัคร 2,100 บาท*