สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับผลสอบ HSK สอบเมื่อ 23 มีนาคม 2562

HSK   

ติดต่อรับผลสอบ  HSK สอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 

ได้ที่สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 -16.30 น. 

เตรียมหลักฐาน : บัตรประชาชน