สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 7  ธันวาคม 2562 

สอบ 09.30 น.   (ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที)

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 8
 

สิ่งต้องเตรียมในวันสอบ : 
- แต่งกายชุดสุภาพ

- บัตรประชาชนตัวจริง

- ดินสอ2B, ยางลบ
 

รายชื่อผู้สอบ (click) 
แผนผังอาคาร 27 (click)