สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 

สอบ 09.30 น.   (ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที)

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 9

 

สิ่งต้องเตรียมในวันสอบ : 

- แต่งกายชุดสุภาพ

- บัตรประชาชน

- ดินสอ2B, ยางลบ