สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEIC เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

1. การเตรียมตัวก่อนสอบ(click)
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบ  ** กรุณาตรวจสอบทั้ง 2 ห้อง **
    - อาคาร 27 ชั้น 04 ห้อง 01 (click)   นักศึกษา
    - อาคาร 27 ชั้น 05 ห้อง 09 (click)   นักศึกษา  บุคลากร  บุคคลทั่วไป
    - แผนผังอาคาร 27
 (click)
3. กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการจัดอบรมเตรียมสอบ 
   
แบบสอบถามความต้องการอบรม TOEIC (click)