สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  สอบ 09.30 น.

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องสถาบันภาษา

ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียม :  - แต่งกายชุดสุภาพ

                        - บัตรประชาชน

                       - ดินสอ2B, ยางลบ

* รับผลหลังสอบ 7 วัน ที่สถาบันภาษานะคะ *