สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) 30 มี.ค.62 และ 6 เม.ย.62

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 30 มีนาคม  และ 6 เมษายน 2562    เข้าห้องสอบ 09.00 น.

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องสถาบันภาษา

สิ่งที่ต้องเตรียม :

- แต่งกายชุดสุภาพ

- บัตรประชาชน

- ดินสอ2B, ยางลบ