สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษาจัดอบรมโครงการเสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น

กำหนดจัดโครงการเสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น 

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา